Tjänster

Legotillverkning

Bearbetning

Svarvning i CNC-styrda svarvar med max. längd 3.000 mm och max. diameter 400 mm. Specialsvarv för ändbearbetning av axlar och rör med max. diameter 160 mm och längd upp till 4.000 mm. Även för chucksvarvning upp till 500 mm.

Horisontella och vertikala fleroperationsmaskiner för noggrann bearbetning från 1-styck till serier.

Beredning/programmering med CAM-stöd.

Max vikt 1.000 kg

Det finns även att antal konventionella manuella maskiner.

Svetsning/plåtbearbetning

Svetsning av konstruktioner upp till 3.000 kg. Bockning max. 2500 x 2,5 mm. Rundbockning CNC max. 1250 x 2,5 mm

Ytbehandling

Våtlackering med max. dim. 3.000 x 1.500 x 1500 mm

Montering

Alla former av montering inkl. elektriskt montage.