Fylltömmare

Fylltömmare

Tömningskapacitet: 2000-7000 kg/tim
Motoreffekt: Fylltömmare 3 kW
Motoreffekt: Vinch 0,37 kW
Rördiameter: 250, 310, 380 mm
Vikt: 1500-1800 kg

AGRO Fylltömmare FE är konstruerad och tillverkad för att, i tornsilo, helt automatiskt fylla, fördela, packa och tömma ensilage med hög kvalitet på fodret och stor driftsäkerhet gällande utrustningen.

AGRO Fylltömmare FE är inbyggbar i alla runda silotorn i såväl stål, trä, betong som glasfiber, med en diameter från 5,0 till 8,5 meter och en höjd upp till 25 meter.

AGRO Fylltömmare FE är mycket kraftigt konstruerad och tål körning även i hårt fruset material. Även underhåll och smörjning har reducerats till ett minimum genom nogrannt utformade konstruktionslösningar. Maskinen kräver ingen manuell betjäning vare sig under inläggning eller tömning. Rätt inställd från början sköter styrelektroniken maskinens arbetssätt

FUNKTIONER

  1. En övre del som med hjälp av tre armar centrerar fylltömmaren till mitten av silon och är upphängd i wirar som lyfter eller sänker fylltömmaren. Denna del är försedd med inte mindre än tolv stycken gummihjul som rullar mot siloväggen. Hjulen är boggimonterade och skadar inte siloväggen.
  2. En undre del som roterar inuti silon och som med hjälp av ett antal fräshjul vid inläggning fördelar och packar materialet och vid tömning "fräser upp" ytan och för materialet mot centrum för utsugning med fläkt.
  3. Längst upp i tornet monteras en "ram" som stabiliserar tornet och har linhjul för vinschwirar.
  4. På utsidan silon i bekväm arbetshöjd monteras styrelektronik och winschspel. Elektroniken "känner av" fylltömmarens arbetsmotstånd och höjer respektive sänker densamma. Detta möjliggör en maximal packning även om strukturen på materialet varierar.